zaterdag 23 oktober 2010

Alcohol inkt

Dit is een uitleg over het gebruik van alchol inkt. Er zijn verschillende manieren om het te gebruiken maar alcohol inkt heeft en paar basis regels. Die zal ik hier uitleggen!
Het belangrijkste bij het gebruik van alcohol inkt is de juiste papier keuze. Je hebt echt glossy papier nodig want mat papier neemt te snel de inkt op en het zal niet vloeien. Dat vloeien is juist de kracht van alcohol inkt.

This is a turtorial to explain the basic of using alcohol ink. There are many ways to apply it but alcohol ink has a few basic rules. I'll try to explain!
The most important choice when you're going to use alcohol ink is the choice of paper. You really need glossy paper because matte paper will absorb the ink and it won't cover the surface. The "flow" of alcohol ink is the magic!

Je kiest een aantal kleuren (bijvoorbeeld drie) waarmee je wilt gaan werken en knipt van vilt een rechthoekje die op je inkblending tool past. Vilt blijft goed "plakken" aan het klittenband.

Choose a few (like three) colors you want and cut a rectangle felt that will fit your inkblending tool. Felt will stick perfectly to the velcro.
Houdt het tuitje van het inktflesje TEGEN het vilt. Niet erboven want dan kan het alle kanten opvliegen. En je wilt alcohol inkt NIET in je kleren! Druk vervolgens twee tellen en je hebt een mooie hoeveelheid op het vilt. Doe dit ook met de andere kleuren. Wees spaarzaam met zilver en goud. Als je dat gelijk wilt gebruiken doe er dan 1 drupje bij op. Dat is genoeg, anders gaat het overheersen.

Keep the bottle AGAINST the felt. Don't hold it above it because it can and will squirt if you're not careful. And you DON'T want alcohol ink on your clothes! Squeeze the bottle for two seconds and you have the right amount on the felt. Repeat with the other colors. Use silver and gold sparingly. Just one little drop is enough otherwise the paper will be all silver or gold and no colors.
Met een stampende beweging stamp je het glossy papier vol met alcohol inkt. De hoeveelheid op je vilt is voldoende om het hele oppervlak te bedekken.

With a stamping movement you apply the ink to the glossy paper. The amount of ink on your felt is enough to cover it completely.
Hieronder zie je het verschil tussen glossy en mat papier. Het glossy papier is mooi en gelijkmatig gekleurd terwijl het matte papier alle inkt heeft opgezogen. Er was niet eens genoeg om het hele oppervlak te bedekken.

On the next photo you see the difference between glossy and matte paper. The glossy is evenly covered with alcohol ink but the matte immediately absorbed all the ink. There wasn't even enough to cover the whole paper.
Als je het prduct hebt kun je nu de blending solution aanbrengen. Dit kan door een paar druppeltjes op je viltje te doen en met een stampende beweging her en der op het papier aan te brengen. je kan het ook direkt op het papier laten druppelen. Dit heb ik hier gedaan:

If you have the product you can now apply the blending solution. Just put a few drops on your felt and stamp it here and there. You can also let the drops fall directly on the glossy paper. I did that here:
Je zult zien dat de blending solution de inkt als het ware wegduwt. Daar waar de druppels vallen wordt het lichter. Maar ook de verschillende kleuren gaan beter in elkaar overvloeien.

You will see the blanding solution "pushing" the ink away. It gets lighter where the drops fall. And the colors will blend more.
Hierna heb ik een beetje goud aangebracht. Een paar druppeltjes op het viltje en her en der gestampt om vlekjes goud te maken. Ik vond het nog een beetje te rood dus samen met het goud heb ik ook een beetje groen erbij gedaan.

After that I applied the gold. Just two little drops of gold on the felt to make spots of gold. I thought it was a bit to red so I used a little bit of green together with the gold.
Je hoeft natuurlijk niet te stampen. Hier heb ik het viltje in een rondraaiende beweging aangebracht. Dit geeft weer een heel ander resultaat. Je kan ook in rechte lijnen van links naar rechts en van onder naar boven gaan. Dan krijg je een ruitje als een plaid.

You don't have to use a stamping pattern. Here I made a circular movement with a completely different result. You can also go in straight horizontal and vertical lines. That gives a kind of plaid pattern.
Hier zijn twee kaartjes. Op de linker heb ik het ruitje gemaakt met rechte lijnen. Op de rechter is de stampende beweging gemaakt. ALs je een stempel wilt afdrukken dan moet je StazOn inkt gebruiken. Die veegt niet uit op alcohol inkt. Ik heb een stempel van een kerstman gebruikt maar je kan natuurlijk ook een plaatje uitknippen als je geen stempels hebt!

Here two finished cards. On the left I made a plaid pattern, on the right the stamping pattern. If you want to stamp on alcohol inkt you have to use StazOn ink. That won't smear on glossy paper. I used a santa stamp but you can also cut out a picture if you don't have stamps!
Als je nog vragen hebt dan kan je mij e-mailen. Ik zal proberen zo goed en duideijk mogelijk te antwoorden. Veel plezier met alcohol inkt!

If you have any questions you can e-mail me. I'll try to answer as clear as possible. Have fun with your alcohol ink!

P.S. Ik heb deze kaart toch nog even afgemaakt:
P.S. I finished this card later:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten